Üdvözöljük a Bioenergia Kft. honlapján!

 Ajánlati felhívás


A Bakonyi Bioenergia Kft. ajánlatokat kér ajkai telephelyre 

 

 biomassza és SRF tüzelési alapanyagok 2022. évben történő szállítására

 

Szállítási ajánlatok a következő tüzelőanyag fajtákra adhatók:

 

  • Hengeres tűzifa
  • Faapríték
  • SRF tüzelőanyag (szilárd újrahasznosítható tüzelőanyag)

 

A szállítási ajánlatokat kérjük postai úton, jeligével ellátva a következő címre eljuttatni:


 Bakonyi Bioenergia Kft. (8400 Ajka, Gyártelep hrsz. 1961/5)

Jelige: „BaBi 2021 tüzelőanyag tender”

Az ajánlatok postai úton történő beérkezési határideje 2021. június 29.

 

A beérkezett pályázati ajánlatokat 2021. június 30. napján közjegyző jelenlétében bontjuk fel, az ajánlatok alapvető paramétereit közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvben rögzítjük. Az elbírálásról az ajánlattevőket legkésőbb 2021. július 30. napjáig postai úton értesítjük.


A határidőn túl érkező ajánlatokat érvénytelennek tekintjük és a versenyből kizárásra kerülnek.

A különböző tüzelési alapanyagok részletes meghatározását, továbbá a szállítás egyéb feltételeit tartalmazó ajánlati dokumentáció a fenti címen átvehető, illetve az alábbi helyen elérhető:

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

1. sz. táblázat

AJÁNLATI FELHÍVÁS 

A Bakonyi Bioenergia Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ne hirdessen eredményt, vagy a pályázatot eredménytelennek tekintse, illetve hogy egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.


Jelen ajánlati felhívás alapján az ajánlattevők nem támaszthatnak igényt a Bakonyi Bioenergia Kft. -vel szemben.