Üdvözöljük a Bioenergia Kft. honlapján!

 Ajánlati felhívás


A Bakonyi Bioenergia Kft. ajánlatokat kér ajkai telephelyre 

                              biomassza és SRF tüzelési alapanyagok 2024. évben történő szállítására

 

Szállítási ajánlatok a következő tüzelőanyag fajtákra adhatók:

 

  • Hengeres tűzifa
  • Faapríték
  • SRF tüzelőanyag (szilárd újrahasznosítható tüzelőanyag)

 

A szállítási ajánlatokat kérjük postai úton, jeligével ellátva a következő címre eljuttatni:


 Bakonyi Bioenergia Kft. (8400 Ajka, Gyártelep hrsz. 1961/5)

Jelige: „BaBi 2024 tüzelőanyag tender”

Az ajánlatok postai úton történő beérkezési határideje 2023. augusztus 29. 14:00 óra.

 

A beérkezett pályázati ajánlatokat 2023. augusztus 30. napján közjegyző jelenlétében bontjuk fel, az ajánlatok alapvető paramétereit közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvben rögzítjük. Az elbírálásról az ajánlattevőket legkésőbb 2023. szeptember 30. napjáig postai úton értesítjük.


A határidőn túl érkező ajánlatokat érvénytelennek tekintjük és a versenyből kizárásra kerülnek.

különböző tüzelési alapanyagok részletes meghatározását, továbbá a szállítás egyéb feltételeit tartalmazó ajánlati dokumentáció a fenti címen átvehető, a titkarsag-bakonyibioenergia@veolia.com e-mail címen kikérhető, illetve az alábbi weblapcímen elérhető: http://www.bakonyibioenergia.hu

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

1. sz. táblázat

AJÁNLATI FELHÍVÁS 

A Bakonyi Bioenergia Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ne hirdessen eredményt, vagy a pályázatot eredménytelennek tekintse, illetve hogy egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.


Jelen ajánlati felhívás alapján az ajánlattevők nem támaszthatnak igényt a Bakonyi Bioenergia Kft. -vel szemben.